Loyalty program

Pravilnik o korištenju CM DELTA LOYALTY programa

 1. CM Delta d.o.o. kao ekskluzivni distributer i agent trgovačkih marki Gant, Barbour, Vilebrequin, Polo Ralph Lauren, La Martina te Sebago, ovim Pravilnikom utvrđuje način stjecanja i korištenje CM DELTA LOYALTY kartice.
 2. CM DELTA LOYALTY kartica vlasništvo je izdavatelja; odnosno tvrtke CM Delta d.o.o.; Radna zona Matulji II, Trtni 74, 51211 Matulji, OIB 37369614027.
 3. CM DELTA LOYALTY kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba na čije je ime izdana, uz prethodnu identifikaciju osoblju u trgovini.
 4. Korisnik CM DELTA LOYALTY kartice obvezan je prilikom plaćanja na blagajni pokazati karticu radi evidentiranja prometa i ostvarivanja pripadajućih popusta. Naknadni upis prometa nije moguć.
 5. Ovlaštena osoba u trgovini može provjeriti identitet osobe koja koristi CM DELTA LOYALTY karticu.
 6. CM DELTA LOYALTY kartica ne služi kao sredstvo plaćanja i važeća je od trenutka aktivacije do opoziva.
 7. Korisnikom CM DELTA LOYALTY kartice može postati svaka punoljetna osoba ili pravna osoba koja je prethodno obavljala kupovinu u našim trgovinama.
 8. Korisnik CM DELTA LOYALTY kartice ostvaruje:
  a) 5% popusta na kupnju robe u svakom trenutku, u svim trgovinama u vlasništvu tvrtke CM Delta d.o.o.
  b) 10% u trenutku kada prijeđe limit kupnje od 7.500 kn u jednoj godini. Navedeni popust kupac ostvaruje za period od godine dana, počevši od dana aktivacije navedenog popusta.
  Napomena: U slučaju da kupac, koji je ostvario pravo na popust od 10%, unutar tekuće godine dana, kada mu vrijedi 10% popust, ne prijeđe limit kupnje od 7.500 kn, u godini koja slijedi vraća se na opciju 5% popusta.
 1. CM Delta d.o.o. zadržava pravo da, u slučaju posebnih oblika prodaje, ne kumulira pogodnosti iz Loyalty programa, o čemu će izvijestiti na prodajnom mjestu. U tom slučaju, u vrijeme istovremenog postojanja više pogodnosti odnosno posebnih oblika prodaje; kupac sam odabire onu opciju koja je za njega najpovoljnija.
 2. Tvrtka CM Delta d.o.o. jamči tajnost osobnih podataka korisnika CM DELTA LOYALTY programa te se obvezuje iste prikupljati, spremati i koristiti isključivo u svoje interne marketinške i statističke svrhe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste proizvoda).
 3. Korisnik kartice može u svako doba podnijeti pismeni zahtjev za uklanjanje svojih podataka u svrhe trženja i slanja promocijskih materijala.
 4. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak iste prijaviti na jedan od slijedećih načina: poštom na adresu sjedišta tvrtke izdavatelja ili mailom na office@cmdelta.eu
  Korisniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni do tada ostvareni promet; dok će ukradena ili izgubljena kartica biti anulirana iz sistema.
 1. Korisnik je obvezan prijaviti i svaku promjenu osobnih podataka.
 2. CM Delta d.o.o. može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti pravila CM DELTA LOYALTY programa ili isključiti iz klupskog programa bilo kojeg korisnika. Tvrtka CM Delta d.o.o. nije obvezna obrazložiti svoju odluku korisniku, ali će o tome pravovremeno obavijestiti korisnika.
 3. Sve eventualne promjene Pravilnika biti će dostupne u trgovinama i na web stranicama.
 4. Članstvo u CM DELTA LOYALTY programu se može otkazati u bilo kojem trenutku uz pismenu obavijest izdavatelju, koju je potrebno poslati mailom ili poštom na adresu sjedišta; uz obvezu vraćanja kartice.
 5. CM Delta d.o.o. može otkazati kartice neaktivne 24 mjeseca i više.
 6. Potpisom pristupnice korisnik CM DELTA LOYALTY kartice potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilnikom te bezuvjetno prihvaća ova pravila.
 7. Svi podaci se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
 8. Ovaj Pravilnik vrijedi od 01.10.2019.