Pravilnik

PRAVILNIK O KORIŠTENJU CM DELTA LOYALTY PROGRAMA

1. CM Delta d.o.o. kao ekskluzivni distributer i agent trgovačkih marki Gant, Barbour, Vilebrequin, Polo Ralph Lauren te La Martina, ovim Pravilnikom utvrđuje način stjecanja i korištenje CM DELTA LOYALTY kartice.
2. CM DELTA LOYALTY kartica vlasništvo je izdavatelja; odnosno tvrtke CM Delta d.o.o.; Radna zona Matulji II, Trtni 74,
51211 Matulji, OIB 37369614027.
3. CM DELTA LOYALTY kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba na čije je ime izdana, uz prethodnu identifikaciju osoblju u trgovini.
4. Korisnik CM DELTA LOYALTY kartice obvezan je prilikom plaćanja na blagajni pokazati karticu radi evidentiranja prometa i ostvarivanja pripadajućih popusta. Naknadni upis prometa nije moguć.
5. Upisom broja CM Delta Loyalty kartice, pogodnosti CM Delta Loyalty programa, mogu se koristiti i u našoj Web trgovini: www.fivestarfashion.eu
6. Ovlaštena osoba u trgovini može provjeriti identitet osobe koja koristi CM DELTA LOYALTY karticu.
7. CM DELTA LOYALTY kartica ne služi kao sredstvo plaćanja i važeća je od trenutka aktivacije do opoziva.
8. Korisnikom CM DELTA LOYALTY kartice može postati svaka punoljetna osoba ili pravna osoba koja je prethodno obavljala kupovinu u našim trgovinama.
9. Korisnik CM DELTA LOYALTY kartice ostvaruje:
a) 5% popusta, nakon potrošenih 270,00 EUR u jednoj godini,
b) 10% popusta, nakon potrošenih 1.350,00 EUR u jednoj godini,
c) 15% popusta, nakon potrošenih 2.700,00 EUR u jednoj godini.
Napomena: u slučaju da kupac, koji je ostvario pravo na višu grupu popusta, unutar te tekuće godine, ne prijeđe limit kupnje od 270,00 EUR, odnosno 1.350,00 EUR, ili 2.700,00 EUR, u godini koja slijedi, loyalty popust se prilagođava limitu novo ostvarenog iznosa kupovine.
Navedene popuste kupac ostvaruje za period od godine dana, počevši od dana aktivacije navedenog popusta.
10. CM Delta d.o.o. zadržava pravo da, u slučaju posebnih oblika prodaje, ne kumulira pogodnosti iz Loyalty programa, o čemu će izvijestiti na prodajnom mjestu. U tom slučaju, u vrijeme istovremenog postojanja više pogodnosti odnosno posebnih oblika prodaje; kupac sam odabire onu opciju koja je za njega najpovoljnija.
11. Tvrtka CM Delta d.o.o. jamči tajnost osobnih podataka korisnika CM DELTA LOYALTY programa te se obvezuje iste prikupljati, spremati i koristiti isključivo u svoje interne marketinške i statističke svrhe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste proizvoda).
12. Korisnik kartice može u svako doba podnijeti pismeni zahtjev za uklanjanje svojih podataka u svrhe trženja i slanja promocijskih materijala.
13. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak iste prijaviti na jedan od slijedećih načina: poštom na adresu sjedišta tvrtke izdavatelja ili mailom na office@cmdelta.eu
Korisniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni do tada ostvareni promet; dok će ukradena ili izgubljena kartica biti anulirana iz sistema.CM DELTA LOYALTY
14. Korisnik je obvezan prijaviti i svaku promjenu osobnih podataka.
15. CM Delta d.o.o. može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti pravila CM DELTA LOYALTY programa ili isključiti iz klupskog programa bilo kojeg korisnika. Tvrtka CM Delta d.o.o. nije obvezna obrazložiti svoju odluku korisniku, ali će o tome pravovremeno obavijestiti korisnika.
16. Sve eventualne promjene Pravilnika biti će dostupne u trgovinama i na web stranicama.
17. Članstvo u CM DELTA LOYALTY programu se može otkazati u bilo kojem trenutku uz pismenu obavijest izdavatelju, koju je potrebno poslati mailom ili poštom na adresu sjedišta; uz obvezu vraćanja kartice.
18. CM Delta d.o.o. može otkazati kartice neaktivne 24 mjeseca i više.
19. Potpisom pristupnice korisnik CM DELTA LOYALTY kartice potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilnikom te bezuvjetno prihvaća ova pravila.
20. Svi podaci se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
21. Ovaj Pravilnik vrijedi od 15.03.2024.