Uvjeti korištenja poklon bona

Kako do poklon bona? Jednostavno! Klikom na POKLON BON odaberi iznos poklon bona i razveseli dragu osobu.

· vrijednosti poklon bona: 20,00 EUR, 30,00 EUR, 50,00 EUR, 100,00 EUR

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA POKLON BONA

Općim uvjetima korištenja Poklon bona određuju se prava i obveze korištenja Poklon bona te su navedeni uvjeti obvezujući za Izdavatelja kao i za svakog Korisnika poklon bona. Kupovinom Poklon bona smatra se da je Korisnik suglasan i prihvaća opće uvjete. Izdavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Poklon bonova nakon promjene Općih uvjeta, smatrat će se da kupac pristaje na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete.


Izdavatelj Poklon bona je CM Delta d.o.o, Radna zona Matulji II, Trtni 74, 51211 Matulji, OIB 37369614027. Korisnik bona može biti svaka fizička ili pravna osoba koja poklon bon koristi isključivo na način da ga priloži Izdavatelju kao sredstvo plaćanja prilikom kupnje robe u ukupnom iznosu navedenom na Poklon bonu.


- Poklon bon je sredstvo plaćanja numeriran jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik, i u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje putem web trgovine fivestarfashion.eu  Izdavatelja u Republici Hrvatskoj. Poklon bon može kupiti i fizička i pravna osoba te ne postoji ograničenje u vidu količine i iznosa kupnje,

- Poklon bon može biti izdan u vrijednosti od 20,00 EUR, 30,00 EUR, 50,00 EUR i 100,00 EUR, i važeći je četiri (4) mjeseci od datuma kupovine.

- Na kupnju Poklon bona ne odobravaju se nikakvi popusti te isti ne podliježu sezonskom sniženju, posebnim oblicima prodaje ili loyalty pogodnostima.

- Poklon bon ne glasi na ime te je stoga prenosiv. Prijenos se obavlja izručenjem Poklon bona. Novi Korisnik s prijenosom prava na Poklon bon stječe sva prava koja je imao prethodni Korisnik.

- Poklon bon nije moguće zamijeniti za novac.

- Vrijednost Poklon bona mora se iskoristiti jednokratno u ukupnom iznosu na koji je Poklon bon izdan.

- Izdavatelj uzima za pravo da ga prihvati kao plaćanje samo ako je iznos kupnje jednak ili veći od nominalnog iznosa Poklon bona. Ukoliko iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog računa, ostatak se može podmiriti ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

- U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, Izdavatelj nije u mogućnosti provesti takvu naplatu niti prihvatiti plaćanje poklon bonom u takvoj situaciji.

- Izdavatelj ne može vratiti ostatak iznosa u novcu.

- Poklon bon kupljen u web trgovini može se samo iskoristiti u web trgovini.

- Povrat novca za kupljeni Poklon bon nije moguć, osim u slučaju ostvarivanja zakonskog prava za povrat kupljenog proizvoda (reklamiranje artikla s materijalnom nedostatkom).

- Obveza Izdavatelja Poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos za kupnju Poklon bona. U slučaju gubitka, krađe Poklon bona koji onemogućuje korištenje Poklon bona, Izdavatelj nije dužan isplatiti odštetu Korisniku poklon bona. Izdavatelj može odbiti poklon bon ako utvrdi da je poklon bon krivotvoren, ili ako je njegova valjanost istekla. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja poklon bona pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza Izdavatelja poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu, istekom valjanosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta,

- Reklamacije kao i dodatne informacije vezane uz korištenje Poklon bona, moguće je rješavati na jedan od načina:

b) putem e-maila: reklamacije@cmdelta.eu

c) slanjem na adresu sjedišta Izdavatelja

- U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.